І. Загальні вимоги до РЕКЛАМУ

1.1. Реклама - це інформація про особу чи товар, поширена в будь-якій формі і   будь-яким способом, яка покликана сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.

1.2. Мова реклами - державна мова або   іншу мову на вибір рекламодавця ( Ст. 26 ЗУ «Про основи державної мовної політики »).

1.3. Зареєстрований товарний знак (логотип) може розміщуватися в рекламі мовою оригіналу.

1.4. Якщо види діяльності або товари, які рекламуються, підлягають обов'язковій сертифікації     або     їх виробництво   або   реалізація вимагають наявності відповідних дозволів / ліцензій / сертифікатів   і т.д. Рекламодавець зобов'язаний надати розповсюджувачі реклами завірені копії таких дозволів / ліцензій / сертифікатів.

1.5. Інформація про ціни на товари, послуги в рекламі повинна вказуватися виключно в гривнях.

1.6. Забороняється в рекламі використовувати або імітувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України, звучання Державного Гімну України, зображення державних символів інших держав і міжнародних організацій, а також офіційні назви органів державної влади України, місцевого самоврядування.

1.7. Реклама може бути тільки з використанням форм і коштів, які не завдають споживачеві реклами шкоди; не повинна містити інформацію, що порушує моральні норми, нехтує правилами пристойності.

1.8. У рекламі забороняється вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім'я без згоди цієї особи;

1.9. Реклама повинна бути законною, точної, достовірної.

1.10.               Забороняється недобросовісна реклама - тобто реклама, яка вводить або може ввести в оману, завдати шкоди внаслідок неточності, недостовірності, двозначності, перебільшення, замовчування, порушення вимог щодо часу, місця і способу розповсюдження.

1.11.               У рекламі забороняється: поширювати інформацію щодо "заборонених" товарів (як то наркотики, біологічна зброя); розміщувати затвердження, які є дискримінаційними по будь-якою ознакою людини (як-то мова, релігія і т.д.), які дискредитують товари інших осіб; приводити відомості або закликати до дій, які можуть спричинити порушення законодавства, наносять або можуть нанести шкоду здоров'ю або життю людей та / або навколишньому середовищу; використовувати засоби і технології, які діють на підсвідомість споживачів реклами; забороняється копіювати текст, зображення, які застосовуються в рекламі інших товарів; забороняється поширювати рекламу, яка містить елементи жорстокості, насильства, порнографії, цинізму, приниження людської честі і гідності, розміщувати зображення зброї (справжньої або іграшкової).

1.12.               Реклама повинна враховувати особливу чутливість дітей і не завдавати їм шкоди. забороняється реклама з використанням зображень дітей, які споживають або використовують продукцію, призначену тільки для дорослих; з інформацією, яка може підірвати авторитет батьків, педагогів; з розміщенням закликів до дітей придбати продукцію або звернутися до третіх осіб, з проханням зробити покупку; з використанням зображень справжньої або іграшкової зброї, вибухових пристроїв; реклама не повинна містити зображення дітей у небезпечних ситуаціях; не повинна вказувати на можливість придбання рекламованого товару, розрахованого переважно на дітей, кожною сім'єю без урахування можливостей її бюджету; не повинна створювати у дітей враження, що володіння рекламується дає їм перевагу над іншими дітьми.

1.13.               З 1 січня 2009 року засобами зовнішньої реклами заборонена реклама алкогольних напоїв, а також знаків для товарів і послуг алкогольних напоїв.

1.14.               З 1 січня 2009 року засобами зовнішньої реклами заборонена реклама тютюнових виробів, а також знаків для товарів і послуг під якими випускаються дані вироби.